Európai Utas

AZ EURÓPAI EGYÜTTMűKÖDÉS FOLYÓIRATA - MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE
TIZENEGYEDIK ÉVFOLYAM ELSŐ SZÁM
48.


SZÁMUNK SZERZÔI

ACZÉL JUDIT (1963–)
író

ANTALL ISTVÁN (1953–)
újságíró, Magyar Rádió

BOJÁR IVÁN ANDRÁS (1964–)
fôszerkesztô, OCTOGON

DÁVID SÁNDOR (1937–)
sportújságíró

GÁLLOS ORSOLYA (1946–)
műfordító

GELLÉR KATALIN (1946–)
művészettörténész

MALONYAI PÉTER (1952–)
újságíró

METZ KATALIN
színikritikus

OSZTOVITS ÁGNES (1948–)
újságíró, fôszerkesztô-helyettes

PAPP GÁBOR ZSIGMOND (1966–)
szerkesztô, Magyar Rádió

POMOGÁTS BÉLA (1934–)
irodalomtörténész

ROCKENBAUER ZOLTÁN (1960–)
etnológus

RUSPANTI, ROBERTO (1967–)
egyetemi tanár, Udine

TÔZSÉR ÁRPÁD (1935–)
egyetemi oktató, Pozsony


Copyright© Európai Utas-2002