Az európai együttműködés folyóirata
76-77. szám
2011/-1-2.

Megjelenik negyedévenkéntHa a cikkek nem jelennek meg a fenti ábrára kattintva letöltheti a szükséges programot.


A szerkesztőbizottság elnöke:
Pomogáts Béla

Főszerkesztő:
Módos Péter

Tervezőszerkesztő:
Vásárhelyi Zsolt

Számunk szerkesztésében
részt vett:
Divinyi Zsombor
Komlóssy Ágnes
Ligetfalvi Gergely
Szenyán Erzsébet

A szerkesztőség címe:

1023 Budapest,
Frankel Leó út 49.
Telefon/fax:
266-1267, 326-0109

e-mail: europaiutas@europaiutas.hu

Kiadja: Az Európai Utas Alapítvány
Felelős kiadó:
Az Európai Utas Alapítvány kuratóriuma
Terjeszti a HELP, a Lapker Rt.,
a kiadó és alternatív terjesztők.

Előfizethető a szerkesztőségben, a hírlapkézbesítő postahivatalokban, a Posta hírlapüzleteiben, az Üzleti és Logisztikai központnál
(ÜLK, 1946 Budapest VII., Vörösmarty u. 16-18.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a
HELIR 11991102-02102799 pénzforgalmi jelzőszámára

Egy szám ára: 590 Ft
Előfizetési díj egy évre: 1860 Ft
Előfizetés külföldről:
Batthyány Kultur-Press Kft.
H-1014 Budapest,
Szentháromság tér 6.
e-mail:

batthyany@kultur-press.hu

 


Web hosting and design

 
Hungarian Human Rights Foundation
New York, NY, USA

IMS BT. - Budapest

Internetes megjelenésért felelős:
Kott Ferenc

Copyright (c) 1999-2011 Európai Utas


Számunk szerzői

BEKE MIHÁLY ANDRÁS (1956)
író, szerkesztő, kultúrdiplomata

CZIGÁNY MAGDA
művészettörténész,
könyvtáros, London

CSIKI LÁSZLÓ (1944-2008)
költő, író

CSORBA LÁSZLÓ (1952)
történész, a Magyar Nemzeti
Múzeum főigazgatója

ESTERHÁZY PÉTER (1950)
író

FÖLDÉNYI F. LÁSZLÓ (1952)
egyetemi tanár, esztéta

GERGELY ANDRÁS (1946)
egyetemi tanár, diplomata

KENDE TAMÁS (1965)
múzeumi történész

KONCZ MÁRIA
szerkesztő

CLAUDIO MAGRIS (1939)
germanista, író, Trieszt

MÉHES MÁRTON (1974)
germanista, a bécsi
Collegium Hungaricum igazgatója

MÓDOS PÉTER (1943)
író, szerkesztő

NAGY ANDRÁS (1956)
író

POMOGÁTS BÉLA (1934)
irodalomtörténész

VÉGEL LÁSZLÓ (1941)
író, Újvidék

 

Tartalom

VÁLTOZATOK A DUNÁRA

Változatok a Dunára - előhang a nemzeti kulturális stratégiához (MP)

A Duna Stratégia - történelmi lehetőség
Beszélgetés Barsiné Pataky Etelka kormánybiztossal

Földényi F. László: Duna-parti gondolatok - Budapesten

Kende Tamás: Danubius Fluvius - Képfolyam


A DUNA STRATÉGIA KERESÉSE - BUKAREST

Bukarestben, 2010-ben (MP)

Keletiek vagyunk Nyugaton, és nyugatiak Keleten
-Beszélgetés Horia-Roman Patapievici-csel, a Román Kulturális Intézet elnökével (Beke Mihály András)

Ideje van a változásnak -Beszélgetés Dorine Matei-jel,
a bukaresti Magazin Istoric főszerkesztőjével (Beke Mihály András)


A DUNA STRATÉGIA KERESÉSE - A FEKETE-ERDŐ VIDÉKE

Ulmnál a Duna... - két beszámoló (MP)

Koncz Mária: Régi utazók nyomában - Ulm, Regensburg
Méhes Márton: Kulturális kalandozások a Duna mentén
-Donaufest és Donumenta


DUNA, ÁRVÍZ, HÍDJAVÍTÁS

Duna, árvíz, hídjavítás  - Egy lány a Duna-parton (M. P.)


LAPOK A DUNA TÖRTÉNETÉBŐL

Csorba László: A "vak zsák" és a "legnagyobb magyar"
Duna-gondolat Széchenyi életművében

Nagy András: Dunareă Noastră
Románia, a nagyhatalmak és a Duna-kérdés 1914 és 1921 között


KÉPEK ÉS SZAVAK A DUNÁRÓL

Csiki László: Hordalék (részlet), Esterházy Péter: Hahn-hahn grófnő pillantása (részlet), Claudio Magris: Duna (részlet)


DOSSZIÉ

Végel László: A soknyelvű Duna és soknevű városai


ALKOTÓK, MŰVEK, VÁROSOK

Czigány Magda: Budapest arcai
-Andrew Gifford és Clarissa Upchurch városképei

TALÁLKOZÁSOK

Nemzet, kulturális stratégiák(MP)

Gergely András: A történetpolitikai gondolkodás múltja

Kelet-Közép-Európa átalakulása, az átmenet dilemmái

A hívószó: Katyń

Pomogáts Béla: Az irodalom - mindennapi népszavazás

Nyíregyháza, Beregszász bemutatkozik


 

Támogatók:

Európai Utas Alapítvány

 

 

Nyomda: Mester Nyomda Kft.

Az internetes megjelenést a Magyar
Emberi Jogok Alapítvány biztosítja