Tizenkettedik évfolyam-
2002/3
.
(48. szám)

Aktuális számunk tartalmából :

ÉVNAPRA

A semmi közelít?
Beszélgetés Illyés Gyuláról Domokos Mátyással
(Papp Gábor Zsigmond)

„Egyetlen mondatba egy világot tudott sűríteni”
Gálfalvi Zsolt az illyési hagyaték megtartó erejérôl
(Osztovits Ágnes)

Pomogáts Béla:
Illyés Gyula Erdélyben

„Egy életművel feleltem…”
Kérdések Szabó Magdához (Aczél Judit)

VILÁGÖRÖKSÉG – HELYI ÉRTÉK

Antall István:
Tokaj klasszikus ízei

Tôzsér Árpád:
Tokaji tűnôdések

Roberto Ruspanti:
Tokaj csillagos ege alatt

Gállos Orsolya:
Írótalálkozók az Alpok napos oldalán
A PEN-konferenciák 35 éve Szlovéniában

Gorizia: Egy közép-európai város ezer éve

Gellér Katalin:
Kivont kardú lovas

Metz Katalin:
Kinek harangoznak az ulmi dómban?

ALKOTÓK, MŰHELYEK

Rockenbauer Zoltán:
Nyomozás egy állítólagosan felszabdalt aktkép 
tárgyában

Bojár Iván András:
Keresô utakon

Magyar építészet Velencében

SPORTLEGENDÁK

Félig semmit sem érdemes csinálni
Fábián Lászlóval beszélget Malonyai Péter

Dávid Sándor: Forma–1: új világrend

Számunk szerzôi

Summary


Archivum

Vissza a kezdőlapra


Impresszum:

Az európai együttműködés folyóirata

Megjelenik negyedévenként

A szerkesztôbizottság elnöke:
Pomogáts Béla

Fôszerkesztô:
Módos Péter

Számunk szerkesztésében részt vett:

Farkas János László

Újvári Imréné tervezôszerkesztô

Vujicsics Sztoján

A szerkesztôség címe:

1023 Budapest,
Frankel Leó út. 49.
Telefon/fax: 326-0109

Az Európai Utas Alapítvány megbízásából kiadja a Budapress Kft.

Felelôs kiadó:
a Budapress Kft. igazgatója

Terjeszti a HELP, a Lapker Rt., a kiadó és alternatív terjesztôk.

Elôfizethetô a szerkesztőségben,
a hírlapkézbesítô postahivatalokban, a Posta hírlapüzleteiben és a Levél és Hírlapüzletági IgazgatóságonHírlap- elôfizetési és Lapellátási Irodában

(LHI, Budapest VIII., Orczy tér 1. 1900)

közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 11991102-02-02102799 pénzforgalmi jelzôszámára

Egy szám ára: 550 Ft

Elôfizetési díj egy évre:
1600 Ft

Előfizetés külföldről:
Batthyány Kultur-Press Kft.
H–1014 Budapest, Szentháromság tér 6.

E-mail: batthany@Kultur-press.hu

E lapszám megvalósítását támogatták:

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

nkom.jpg (5973 bytes)

Nemzeti Kulturális Alapprogram

Külügyminisztérium
Ifjusági és Sportminisztérum

Európai Utas Alapítvány,
Európa Biztosító,

Hungarian Human
Rights Foundation

Révai Nyomda Kft.
1037 Budapest,
Kunigunda útja 68.
ISSN: 0866-272X

Köszönjük támogatóinknak, hogy adójuk 1 százalékát az Európai Utas javára ajánlották fel.

A beérkezett összeget nyomdai költségekre fordítottuk.

Kérjük további segítségüket! Az Európai Utas Alapítvány adószáma:

19622615-1-42

E-mail címünk: europaiutas@inventra.hu

Az Európai Utas
Internet-változatát a
hhrflogo.gif (1619 bytes)
Hungarian Human Rights Foundation
készítette.

E-mail:
hhrf@mail.matav.hu

Copyright©
Európai Utas-2002