Tizenegyedik évfolyam-
2000/2
.
(39.)

Aktuális számunk tartalmából :

TARTALOM

EURÓPA, IDENTITÁS, INTEGRÁCIÓ

Kis népek mozaikja, Közép-Európa
Interjú Rockenbauer Zoltánnal (Vathy Zsuzsa)

A csatlakozás: folyamat
Beszélgetés Michael Lake
budapesti EU nagykövettel
(Pietsch Lajos)

Fried István: Kelet-közép-európai válaszútjaim

TÖRTÉNELEM ÉS NEMZET

Romsics Ignác:
Magyar Nemzetiségpolitikai  gondolkodók II.

Ifj. Bertényi Iván: Kasszandrának mindig igaza van? Az emigráns Kossuth nézetei a nemzetiségi kérdésről

Olasz Lajos: Szabadság, egyenlőség és nemzetiségi eszme
Eötvös József nemzetiségpolitikai nézetei

MŰVEK, ESEMÉNYEK

Ferch Magda: Változatok a három nővérre
Eötvös Péter operája

Ajánlások - Esterházy Péter könyve, Hamvai Kornél színműve (Módos Péter)

Borbándi Gyula:
A nemzet újraegyesítése, határmódosítás nélkül

Csontos János: Bolsevizmus és nácizmus: kétpetéjű ikrek
Konferencia A kommunizmus fekete könyve ürügyén

Kun Miklós: A fekete könyv orosz lapjai

Gellér Katalin: Párizs -tavasz-2000

Egy asztal körül
Beszélgetés a Magyar Ifjúsági Konferenciáról

ÉLETUTAK

Arckép emlékekből: Sárközi Márta

Pomogáts Béla: emigráció előtt és után
Márai Sándor pályafordulata

KÖZÖS RÉGIÓNK

Othmar Huber:
Intézet Bécsben a közös identitásért

A közép-európai kapcsolat
Beszélgetés a KulturKontakt Austria vezetőivel (Csák György)

Gottfried Wagner: Európa testközelben

Ujváry Gábor: A Gárdapalotától a Collegium Hungaricumig

Fejtő Ferenc: A politikus, a gondolkodó és az ember
T.G. Masaryk (1850-1937)

JEGYZET

Lázár Ervin: Író úr számítógépe

Találkozások

Számunk szerzôi

Summary


Archivum

Vissza a kezdőlapra


Impresszum:

Az európai együttműködés folyóirata
Megjelenik negyedévenként

A szerkesztôbizottság elnöke:
Pomogáts Béla
Fôszerkesztô:
Módos Péter

Számunk szerkesztésében részt vett:
Farkas János László
Jovánovics György művészeti vezetô
Nagy András fômunkatárs
Romsics Ignác fômunkatárs
Szántó Istvánné szerkesztôségi titkár
Újvári Imréné tervezôszerkesztô
Vas János (fotó)
Vujicsics Sztoján fômunkatárs

A szerkesztôség címe:

1062 Budapest, Bajza u. 18.

Telefon/fax: 322-5164, 342-1978

Az Európai Utas Alapítvány megbízásából kiadja a Budapress Kft.

Felelôs kiadó:
a Budapress Kft. igazgatója

Terjeszti a HELP, a HIRKER Rt., az NH Rt., a kiadó és alternatív terjesztôk.

Elôfizethetô a Budapress Kft.-nél
(1462 Budapest, Pf. 779),

a hírlapkézbesítô postahivatalokban, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlap- elôfizetési és Lapellátási Irodában

(HELIR, Budapest VIII., Orczy tér 1. 1900)

közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215-961 162 pénzforgalmi jelzôszámára

Egy szám ára: 398 Ft

Elôfizetési díj egy évre:
1200 Ft

Külföldön terjeszti a Kultúra
Külkereskedelmi Vállalat

H–1398 Budapest, Pf.: 149

Révai Nyomda Kft.

1037 Budapest,
Kunigunda útja 68.

ISSN: 0866-272X

E számunk

az Európai Utas Alapítvány,

az Európa Biztosító,

a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.

és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készült

Köszönjük támogatóinknak, hogy adójuk 1 százalékát az Európai Utas javára ajánlották fel.

A beérkezett összeget nyomdai költségekre fordítottuk.

Kérjük további segítségüket! Az Európai Utas Alapítvány adószáma:

19622615-1-42

E-mail címünk: europaiutas@inventra.hu

Az Európai Utas
Internet-változatát a
hhrflogo.gif (1619 bytes)
Hungarian Human Rights Foundation
készítette.

Látogatók száma
1999. június 10. óta:

E-mail:
hhrf@mail.matav.hu

Copyright©
Európai Utas-2000